TEKST: Tuđi savet kako da budemo zajedno i razvijamo bliskost

Predlog zajedničkog crtanja crteža radi podsticanja bliskosti i kreativnosti.: Zastanite, zatvorite oči, budite u kontaktu sa detetom u sebi. U kojim situacijama se to malo dete ispoljava danas. Kako bi izgledao Vaš život bez deteta u Vama. Sta Vam to dete poručuje? Gde je? Gde Ste ga smestili? Kako ono utiče na Vaš odnos prema Vašoj deci? Uzmite fotografije, podelite svoje iskustvo sa svojom decom. To je zadatak za roditelje.

Okupiti se za stolom sa decom. Ispred svakog člana neka bude po jedan beli papir, olovke i bojice. Na ugovoreni način početi sa svojim crtežom. Najizazovnije je kada se pođe bez neke unapred izabrane teme. Ali pre toga je vazno: 1) da odredite koliko ce trajati crtanje. Npr 2 min, 3 min i onda kazete stop. Zatim Vaš papir prelazi na desno do sledećeg učesnika, člana porodice. Najvažnije je da završite bar jedan krug tj. da početni crtež dođe do Vas. Ako uvidite da je crtez siromašniji, dodajte i napravite novi krug, nakon čega su ti crteži završeni. Zatim pogledamo šta je to zajednički a šta individualno što smo dobili. 2) Sledeći korak je da u crtežu pronađete priču i da je svako ispriča na svoj način. Ako je deci tesko da započnu pričanje priče, roditelj treba da započne i pomogne. Npr: ”Nekada davno“, „Jednoga dana“. I onda će biti lakše kada roditelj povede početak. Priča treba da ima svoj početak, sredinu i kraj. Roditelj povremeno može da pomogne ali bez uticaja na sadržaj priče koju dete produkuje. 3) Kada smo to završili, sledeći korak je da svako svojoj priči da naslov i podnaslov. Dobija se prilika da dete kaže nešto o sebi, o svojim osećanjima, da oslobodi svoje maštanja. 4) U ovoj aktivnosti su svi ravnopravni. 5) Mogce je da u crtežima na pojedinim delovima se u oblačiću napiše neka ključna reč. Ili ključnu rečenicu kojom je proširena svesnost u shvatanju neke situacije, osećanja koje je pokazalo Vaše unutrašnje dete ili Vaše dete. Možda uramiti ili izloziti decje crteze.

DRUGI NACIN: Veći beli papir za porodicu koja je na okupu. Svako crta u unapred dogovoreno i zadato vreme, jedan ili dva kruga- kako se napravi dogovor pre početka. Sada se stvara zajednička priča sa naslovom i podnaslovom. Obavezno izloziti crtez.

Оставите одговор