O meni


Medikamentozna terapija i lečenje razgovorom – psihoterapija, sa za to edukovanom osobom, predstavlja najučinkovitiji način ugledavanja i rešavanja problema.

Dr Dragana D. Žorić
lekar, specijalizacija iz neuropsihijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorirala 2005. na Medicinskom u Kragujevcu. 2018 položila Kurs I nasjonale fag u Oslu. Autor I koautor strucnih publikacija.

Radila u bolnici, u domu zdravlja, u specijalnim privatnim bolnicama: Lorijen Centar- Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti i druge psihijatrijske bolesti, i Specijalna bolnica za lečenje bolesti zavisnosti „Dr Vorobjev“. Volontirala kao terapeut i koterapeut u grupnom radu kod poremećaja ishrane, partnerskim problemima, bolestima zavisnosti i podrške porodici zavisnika u apstinenciji.

2016. diplomirala geštalt psihoterapiju, pod ugovorom iz transakcione analize sa EATA-om, pred CTA ispitom, odslušala osnove porodične terapije. Završila akreditovani program protiv partnerskog nasilja: Alternativ mot vold. Član je SGPT, EAGT i NGF.

Terapijske metode psihoterapije: geštalt, transakciona analiza, porodična sistemska, tretman / edukacija počinioca nasilja u partnerskim odnosima- individualni i grupni rad.

Metoda rada psihijatrije: dijagnostika i medikamentozno lečenje.

Oblast rada su dijagnostika i lečenje mentalnih poremećaja, poremećaja ponašanja i poremećaja ponašanja uzrokovanih upotrebom psihoaktivnih supstanci, primenjena kroz: individualnu, grupnu, partnersku i porodičnu terapiju, podrška porodici u svim pobrojanim stanjima.