Oblici rada sa klijentima

Individualna psihoterapija:
– pronalazi nove načine da ostvari drugačiji način kontakta,
– rad sa počiniocima nasilja u partnerskim odnosima.

Grupna psihoterapija:
– mogućnosti vežbanja socijalne veštine,
– mogućnost da saznamo kako i zbog čega nas drugi tako vide,
– mogućnost da vežbamo načine uspostavljanja komunikacije i saznanje da nismo jedini i sami sa svojim problemima,
– grupni rad sa počiniocima nasilja u partnerskim odnosima.

TEMATSKE PSIHOLOŠKE RADIONICE / PSIHOLOŠKA PODRŠKA I RAZVOJ:
rad sa problemima, strahovima, porodičnim i poslovnim odnosima, starenje, nemoć, samoća. Iako, teže prihvaćena za naše prostore, grupa je mesto promene i individualnog ogledavanja i prihvatanja sebe. Rad jedne osobe posledično čini da skoro svi u grupi dobiju lični uvid, iako to i ne izgovore. Moguće je oformiti grupe podrške za obolele i srodnike od različitih bolesti: malignih bolesti, astme, multiple skleroze, HIV pozitivne.

Terapija sa parovima
– partneri ne osećaju emotivnu bliskost,
– partneri nisu u mogućnosti da reše konfliktne situacije,
– jedan ili oba partnera nisu zadovoljni svojim seksualnim životom,
– tretman počinioca nasilja u parnerskim odnosima i kako drugačije.

On-line psihoterapija:
– On-line psihoterapija je terapija preko skajpa / vibera ili preko telefona.
– Prednosti on-line psihoterapije: štedi vreme i novac, mogućnost za održavanje i u kasnijim/ranijim satima, ostajanje u svom okruzenju zbog bilo kog razloga (bolest, put), mogućnost da radite na maternjem jeziku i sa osobom koja je odrastala na sličan način.

Savetovanja
Kućne posete i lečenje
Konsultacije
Medikamentozna terapija
Edukacija i prevencija u tretmanu počinilaca nasilja u parnerskim odnosima


Potreban vam je razgovor?

 

Kontaktirajte me →