Psihoterapija

Šta radi i kako pomaže

Dragi svi, važni ste jer čitate ovo i razmišljate o svojim promenama. Smatram da iskreno zaslužujete poštovanje zbog lične hrabrosti, inicijative, nepristajanja na osrednjost i ostajanje u “nekom” nezadovoljstvu. Mi svi rastemo i menjamo se. Neko to prizna.

Psihoterapija, zahvaljujući samospoznaji i samoprihvatanju, posledično stvara promenu u životu pojedinca, kada počinjemo da živimo svesno birajući.

Verujem da su ljudi po svojoj prirodi dobri i da svako može da pomogne sebi da kroz terapiju reši svoje: tugu, neraspoloženje, nedostatak ili zadržavanje kontrole, samoporažavajuća mišljenja i negativna osećanja, čime učimo da funkcionišemo tako da budemo zadovoljni sobom.

Stigmatizacija=”žigosanje”=upiranje prstom, koji prate mentalne poremećaje, proističu iz neznanja, tuge, straha… Mislim da treba da probamo da razumemo i “takve”. Želim da onima koji se osete zaplašeno, odbačeno, obeleženo zbog dijagnoze, pružim ruku da osete da je bivanje sa njima u psihoterapeutskom razumevanju/smislu, prihvatljivo. Nije strašno. Potrebno je da svi mi prvo prihvatimo sebe, onakve kakvi smo.

Traje onoliko koliko je to Vama potrebno, i ima za cilj da što pre osposobi osobu za samostalni život i da mu/joj bude udobno u “sopstvenoj koži”.


Potreban vam je razgovor?

Kontaktirajte me →