ТЕКСТ: Славујки, познаници из Цркве

Сва поменута места, радње, лица су фикција и немају додира са реалним особама, местима, радњама.

Знаш оно, о да спасим и да буде бар једно стабилно примање… Сетих се блог текста са почетка сајта, о некоме ко је своје потребе стављао иза туђих. Па ево, има став о томе да ако нам људи експлицитно не траже помоћ да то не радимо.  У супротном, смо у позицији Спасиоц. Постоји могућност да почнемо да жвањкамо о томе, и тада смо Прогоноц. И на крају постанемо Жртва. – Верујем да Ти то већ знаш. Међутим, сви понекад утрчимо у аутоматизам. Некако се и ја зауставим над реченицом да љубав није стихија.

Оставите одговор