TEKST: Rat

Sva imena, mesta, osobe su fikcija i nemaju nikakve veze sa realnim životom.

  1. u Bergenu upoznah ženu koja je bila u prolazu. Reče da traži mesto gde neće biti rata- za svoje sinove.

Ne, nije delovala psihotično, ni najmanje. Stabilno i mirno je pričala da je Dankinja, da ima sinove… Slušala sam je. Želela sam da je utešim, ali istinom, ne nekom ispraznom koještarijom. Onda smo se pozdravile, rekla je da ide da doručkuje pa nastavlja put.

I u tom momentu sam se setila odgovora, za koji verujem da je pravi. Odoh da pronađem Dankinju i da joj kažem svoje razmišljanje.

Sva imena, mesta, osobe su fikcija i nemaju nikakve veze sa realnim životom.

Kada naučimo da slušamo i čujemo, počinjemo da shvatamo da smo svi isti i da u svima nama teče krv i da svi mi imamo meso i kosti, i da nas samo međusobno poštovanje i razumevanje, može učiniti drugačijima- pod uslovom da mi to želimo.

Оставите одговор