TEKST: Pesma Sebe voli, pesnikinja Biljana Milivojević

Sebe voli

Kad ne voliš sebe,                                                                                                                        ne razumeš druge,                                                                                                                        sa tvoga se visa,                                                                                                                          misliš, vidi jasno,                                                                                                                        šta je dole crno,                                                                                                                            a šta čisto belo,                                                                                                                            pa se boriš glasno,                                                                                                                      pa se srdiš vrelo,                                                                                                                          al razmisli dobro,                                                                                                                        šta je znanje zrelo,                                                                                                                      da ne poznaš ništa,                                                                                                                       što je drugom znano,                                                                                                                   da su tvoje misli,                                                                                                                         da je tvoje delo,                                                                                                                            samo tebi celo,                                                                                                                            a drugome strano.                                                                                                                        Zato vredno uči,                                                                                                                          da u stranu staneš,                                                                                                                        da poglavlja svog                                                                                                                        života  opet sretneš,                                                                                                                    i nikada nemoj                                                                                                                            sa uma da smetneš,                                                                                                                      kolko tebi samom                                                                                                                        treba ratovati                                                                                                                                s tamom, u svom srcu,                                                                                                                u duši, i glavi,                                                                                                                              telo savi, pokaj se, pomoli,                                                                                                          uveri se,                                                                                                                                      malo treba čoveku da voli,                                                                                                          i sebe, i Boga, i bližnjega svoga.                                                                                                Leči svoje rane,                                                                                                                          spoznaj svoje mane,                                                                                                                    i ulepšaj dane,                                                                                                                              i sebi i drugom,                                                                                                                            ako do sad nisi,                                                                                                                            za ljubav, a ne mržnju,                                                                                                                predodređen ti si.                                                     B. Milivojevic

 

Оставите одговор