TEKST: “Ovo je biografija velikog lekara, prijatelja, koji mi je potreban i biće uvek prisutan

Ime: Isus Hristos.

Diplomirani Sin Božji

Master  Car nad carevima

Doktorat: Car svemira

Njegov medicinski Pomoćnik Duh Sveti

Njegovo iskustvo: Rešavanje nemogućih stvari

Usluga: Dostupna 24 sata dnevno

Njegova specijalizacija: Činjenje čuda

Njegov alat: Vera

Njegov dar: Milost

Njegova knjiga: Biblija

Bolesti koje leči: Sve

Cena terapije: Vaše povrenje i vera u Njega

Dijagnoza: Apsolutna i konkretna

Savetovanje: Savetuje srcem

* Neka vas danas poseti ovaj lekar* 🤗👏👏👏

 

 

Оставите одговор