TEKST: MEDITACIJA

Meditacija spuštanja u svoje srce i uspostavljanje balansa ritma srca i mozga:

Zatvoriti oči. Umiriti se. Dozvoliti svojoj svesti da se skoncentriše na udah- izdah. Fokus zatim premestiti na srce. Prisetimo se kako izgleda srce. Disati sporije (5 sekundi udah i 5 sekundi izdah). Dopustiti telu da oseti da je sigurno. Umirivanjem disanja i dopuštanjem da telo oseti da je sigurno, menja se i hemija u telu. Srce prestaje da odašilje, prema mozgu, negativna osećanja ljutnje, besa, tuge, straha. Nakon toga je važan prelazak sa neujednačenog ritma (srce mozgu šalje negatine osećaje i u mozgu se stvara reakcija aktiviranja hormona stresa i prekomerenog lučenja adrenalina i kortizola i dolazi do pada imunog sistema) u ujednačen/ ritmičan alpha ritam moždanih talasa.

Zamisliti kako se srce ispunjava osećanjima:1) razumevanja za bilo koga ili bilo šta, 2) zahvalnosti za bilo koga ili bilo šta, 3) ljubavi, 4)saosećanja.

Lagano izaći iz meditacije.

Оставите одговор