TEKST: Književnost: San

Sva mesta, imena, odrednice, događaji su fikcija i nemaju veze sa realnim mestima, ljudima, događajima:

Spava Budalesa i sanja da upoznaje korektnu, dragu i ljubaznu ženu čije ime i ne zna da izgovori. Žena je turska državljanka, na primer i radeći i živeći, mislim, na Baš čaršiji, naučila je solidno jezik i sporazumeva se lepo. Draga je. Ljubazna. Poziva Budalesu da ode kod nje na Baš Čaršiju u goste, o njenom trošku. Budalesa smatra da je to velika čast, dobiti takav poziv. Draga, žena, civilizovana i ljubazna, za razliku od Budalese, poziva Budalesu da zajedno večeraju, pešače. Sramotno je da je Budalesa samo jedna divljakuša, ćutalica, knjiški moljac. Draga, draga žena se napatila sa Budalesom, smatra ona.

Budalesa voli da misli da može da nauči tu toplu, jednostavnu i tako dragocenu ljubaznost. Hodaju. Pričaju. Draga, draga žena bira teme kojima će iskazati da voli ljude ovog podneblja, da je naučila istoriju i da ima korene i rođake u ovim sredinama. Govori o svojem pametnom i samostalnom detetu, o poslu, kako je poželela da se okuša u drugoj vrsti zanimanja. Draga, draga, hrabra, pametna i moćna žena, razmišlja Budalesa.

Kaže da su njenog rođaka u Crnoj Gori uznemiravali, reče, „ćetnici“. Tu se Budalesa zamisli, pa zar Četnici nisu vojska od Kralja „Oslobodioca“ i „Ujedinitelja“? I čije je pobede sin Kralj Aleksandar darivao onima koji nisu želeli da budu oslobođeni niti ujedinjeni. Budalesa se priseća putopisa Rebeke Vest: Crno jagnje i sivi soko, i priča o „razbijenim izlozima“ u glavnoj ulici  u recimo nekoj 1918. godini u jednoj današnjoj prestonici. Tja, zna Budalesa da je draga strankinja ljubazna, ali pa neko je tu  ženu lagao? Obaveštavao  iz neke svoje čitanke?

Onda draga, draga ljubazna žena kaže da ona voli Jugoslovene i da je Tito …  Ali ta glupa, glupa Budalesa bubnu: ali Srbi ne znaju ko je bio Broz. Priseti se onako u snu, da su se tada pojavile novčanice sa likom pomenutog ali sa dve različite godine smrti, da je Čorbica pevao: “građanine celog sveta pojava mi tvoja smeta”, pa “ti si bio kralj … i velika štetočina … Al Kapone… vuko si na svoju stranu negde prema … Al Kapone”.  Istoričar Vladimir Dedijer je objavio “Novi prilozi za biografiju JBT-a”. I jos svašta nešto, samo što to sada nikog više i ne zanima. Onda draga, draga, pametna i vrlo suptilna žena reče da joj to niko nije rekao u gradu zvanom Baš čaršija, gde nekretninu iznajmljenu na neko određeno vreme, ne sme ni tačku da stavi a da ne pita.

I tu se Budalesa budi, ljuta na sebe, jer to nije njen posao da priča strancima, ima ko zarađuje platu za to. Glupa, glupa Budalesa. Budi se Budalesa ljuta, ljuta na sebe i sa prezirom gleda na sebe.

Sva mesta, imena, odrednice, događaji su fikcija i nemaju veze sa realnim mestima, ljudima, događajima.

San predstavlja dragocen način da se sa klijentom poradi na klijentovim sadržajima ali na jedan mnogo drugačiji način. Često ima ozdravljujuću konotaciju za klijenta, u psihoterapeutskom setingu.

Оставите одговор