TEKST: Da li Ste Jevrejin- priča

„Jedna stara Jevrejka sedela je pored velikog debelog Šveđanina i uporno ga gledala”. Piše ili citira priču De Melo:  “Na kraju ga je upitala: „ Oprostite, vi ste Jevrejin, zar ne?“. „Ne“, odgovorio je on. Nekoliko minuta kasnije, ona mu se ponovo obratila: „Znate, meni možete da kažete: Vi ste ipak Jevrejin?“ “Ne, ja zaista nisam Jevrejin“, odgovorio je Šveđanin. Ona ga je pomno proučavala još neko vreme a zatim je rekla; „Jeste li sigurni u to?“ Iznerviran, čovek je izjavio „ U redu, ja sam Jevrejin!“ Stara ga je ponovo pogledala, odmahnula glavom i rekla „ Ne bi se baš reklo“ “.

Greške u percepciji su povezane sa stanjem svesti, sa kognitivnim funkcijama ali i sa tzv. „kontaminacijama“ iz kojih nastaju „kušlusi“ kada se komunicira.

 

Оставите одговор