TEKST: Zastrašeni komarci i zaprašeni ljudi

Da. Da. To je ipak tako. I to će proći. Jer prođe svako iznanđenje snegom, kišom pa i komarcima. Da i to će sve proći. Važno je da budemo u unutrašnjem miru i kontaktom sa sobom a preko sve tri zone. I onda sledimo vlastite prioritete. I sve je jednostavno. Da. Da.