TEKST: Transfer/ «Gospođo ne ljubite mog psa» « Gospspođo ostavite i ne mazite mog psa»

Sva imena i radnje i mesa su fikcija i nemaju nikakve veze sa realnim.

Reči iz naslova teksta izgovara mala devojčica stanka Zoranović. Eto kada nas ogovarate da ne šetamo Djurdja Vuku. ( Budalesa ne može da se seti da jeste tako pričala ali da pa to jeste nekako tako).Naime stanka pravi društvo Jovani dok Jovana raspakuje kombi, sa još jednom kučkarkom.  Za to vreme je plašljiva keruša Đurđa Vuka zavezana za banderu. Budalesa sa kerušama prilazi Đurđi, Đurđa Vuka nam se, kao i uvek obraduje. Da. To malena devojčica nema snage da nosi. I uvek se pita kako to da je mala stanka od oca nasledila samo prezime i srednje slovo.

Priseća se kako ju je pre nekog vremena verbalno napala na donjoj stazi: Bežte od nas ponavljala je a Budalesa je i tada ćutala. Onda se je mama Cveta izdrala: Hoćete li da uđete u luft ili nećete?- Budalesa se nikada ne vozi liftom ali ne vidi nikakav razlog da se bivša komšinica Cveta dere na nju. Posle toga je mala stanka kao slučajno otvorila ulazna vrata i onda je Budalesa morala da juri da uhvati svoje pse.

I večeras samo sluša i nema potrebu baš ništa da kaže. Zna da je malena stanka u transfernom odnosu. I to nije Budalesin problem.

Sva imena, mesta, događaji su fikcija i nemaju veze sa realnim događajima, psima, vozilima i ostalim.

Transfer objašnjava ljudsko ponašanje i funkcionisanje kroz predhodna iskustva. Frojd je pretpostavio da je njegova pacijentkinja Dora prenela svoju sunjičavost sa oca na njega. Radi se o takozvanom negativnom transferu koji je praćen i određenom količinom energije i agresije i ovaj se po pravilu uvek mora da obradi u okviru psihoterapije.Transfer ima tu specificnost da aktuelnu osobu u stvari zamenjuje sa nekom ranijom osobom. Transfer se savladava na taj način što se ukazuje da manifestno ponašanje i prikazana osećanja ne pripadaju sadašnjoj situaciji ni osobi- « Gospođo», već nekome drugom. Transfer predstavlja manifestaciju nerešenog odnosa iz prošlosti