Текст: Сан број два и ауслендер и „национални интерес“ и en untlending/ flere utlendigе и Будалеса som en utlendig- први део

Сва лица, простори, имен….. су фикција и немају реалне основе са стварним особама, просторима и дешавањима.

Враћа се Будалеса. Уморна је. И у мислма се стално враћа на рзговор који је случајно слушала. Села је поред отворених прозора да руча. Александер Аустријски разговара и овог пута на немачком али сада преде у слушалицу и то нагони Будалесу да почне да слуша. Јер од 2016. од када је Будалеса ту, Александер Аустријски  и Ву Ран, причају увек гласно да се чује и на горњем спрату. И усисивач који користи њихова чистачица је јако гласан. Али Будалеса не приговара. Однесе торту, орахе стави у празне посуде за њихову рекламу. Јави се увек љубазно, помази псића Ниношку, да му нешто хране. Дакле, Александар Аустријски прича, овог пута, тихо на немачком и то испред врата простора а испод прозора простора где Будалеса доручкује. И у једном моменту изговара „ауслендер“- ма дај!- није ваљда да прича да је Будалеса против странаца. То није то, јер није истина. Будалеса и дан данас загрли псића Нунишку коме је власник Александер Аустијски, иако Ву Ран и Александер сада бране псићу да се дружи са Будалесом. Она само неће да комуницира са људима који је третирају на ружан начин. И то је једина истина. Јер и Будалеса је била „ауслендер“и радила али је више поштовала зенљу и људе који су живели у тој другој земљи- размишља Будалеса.

Сва лица, простори, имен….. су фикција и немају реалне основе са стварним особама, просторима и дешавањима.