Knjževnost i čitanje: Karambol transakcije/ nadija Pоpov Katani

Sva imena i svi opisi predstavljaju fikciju i nemaju korelat u stvarnom svetu.

Bila je ambiciozna, nije prezala ni da gazi preko… i bila je ruža, rošava, gladna, menjala je fakultete ne bi li dokalala da je njen prosek posledica njenog savršenstva. Ali ništa sem tih brojnih desetki u indeksu, nije je okarakterisalo kao nešto posebno u  njenom službenom položaju. Kao lekar za za-razne bolesti i predavač, bila je bezbojna. Ni jedan kognres i ni jedan rad nije imao nikakve premise sa njenom potrebom da bude priznata kao neko ko je originalan. Ali to je nigde nije zaustavljalo. Kao osobe koje u toku svog odrsatanja ubilu svoje Ego stanje Dete, nije imale emocija, umela je da ih odglumi. Te ososbe formiraju svoj, makijavelistički, kodeks moralnosti verovatno na osnovno ličnog uvida u neko iskustvo. Stupivšii na posao shvalila je da će kao ljubavnica doktora kome direktor veruje, da postigne mnogo. I zaista jeste. Ovaj ju je nesebično preporučivao, zapošljavao, dozvoljavao da putuje po kongresima o službenom trošku. Sa druge strane, ona kao Njegova ljubavnica nije dozvoljavala da iko priđe Njemu. Njen veš se mogao naći u svim prostorijama na Klinici- kao ona- oni su tako strastveni da… i taj veš po Klinici treba da bude dokaz…. I kada danas ispričaju o nečijoj strasti a Ego stanje Dete je osoba ubila u sebi- to nije strast, to je proračunata gluma za određene prilike i određene/u osobe/u. Bila je osvetoljubiva. Kako je on imao ženu i decu, bilo joj je prihvatljivo da ode kod njega u stan i tamo isto bude strasna- oboje. I da sa Njime i tom decom otputuje na more i da kao glume porodicu, dok je majka te dece ostala kući. Kada je Njegova žena umrla, ona je nastavila da bude Njegova ljubavnica, sada sa poslom na većoj i prestižnijoj Klinici. E tu je nadija Popov Katani dobila krila uz svoju dugogodišnju prijateljicu docentkinju dr Kseni Kseni. Volele su da ogovaraju- karambol transakcija- naravno druge i da o drugima pričaju, etiketiraju i morališu. Tako su njih dve ili samo nadija Popov Katani. ispričele/a profesorki dr Božić koješta o Njegovom detetu iz prvog braka, koje je studiralo Medicinu na tom istom fakultetu i koje je i došlo na vežbe na tu istu Kliniku. Pomenuta profesor se bez imalo zadrške ili promisa ili provere samo istovarila po studentkinji pred celom grupom; « Kako takvi roditelji imaju takvu decu». Draga nadija Popov Katani i Kseni Kseni- zbog čeka nisu pričale profesorki dr Božić o brushalterima od nadije ili o njenom odlasku na more ili o njenim osvetoljubivostima prema onima koji nju nisu hteli da percipiraju onako kako je ona sebe videla. U varošici gde je On živeo sa decom i majkom ju je srela koleginica u frizerskom salonu i upitala kako su joj deca? To nisu moja deca. To su Njegova deca. Onda ju je On i oženio. Njegov pašenog Bine se javno smejao: On je jedini koji je oženio svoju ljubavnicu. Onda je On umro. Ona ga je shranila sa majkom a ne u zasebni grob gde bi I ona, iako  je napisala čitlju tipa “bio si moj san” I jednu čitulju gde je ona potpisna kao supruga a iza nje I Njegova deca. U ostavinskom postupku nastavila istu praksu, posle nebrojenih sastanaka kod notara, ona se kao sada setila da je zaboravila ( ! ) je “zaboravila- da prijavi čamac I još jedno grobno mesto”.Ne. Ne, nadija Popov Katani nije zaboravljala, ona voli da se Igra sa ljudima. A iz Igre, onda kada se primeti isti manipulatini obrazac ponašanje- iz Igre se izađe jer je to najjeftinije. Igremogu da budu na prvi stene, na drugi i na treći stepen i kao takve su smrtonosne.

Sva  imena, mesta su fikcija i nemju nikakve veze sa realnošću.

Karambol transakcia* to je transakcija ogovaranja o osobi koja nije prisutna i ima za cilja da zavadi i nanese zlo.