Početna

Psihijatar i psihoterapeut
Dr Dragana D. Žorić, dr sci med

„Terapija je suviše dobra da bi bila namenjena samo osobama koje imaju problem“.
Fric Perls

 

Medikamentozna terapija i lečenje razgovorom – psihoterapija, sa za to edukovanom osobom, predstavlja najučinkovitiji način ugledavanja i rešavanja problema.

Dr Dragana D. Žorić, lekar, specijalizacija iz neuropsihijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorirala 2005. na Medicinskom u Kragujevcu. 2018 položila Kurs I nasjonale fag u Oslu. Autor i koautor stručnih publikacija.

 

Saznajte više →

 

Terapijske metode psihoterapije

Geštalt, transakciona analiza, porodična sistemska, tretman / edukacija počinioca nasilja u partnerskim odnosima- individualni i grupni rad.

Metoda rada psihijatrije:

dijagnostika i medikamentozno lečenje.

Oblast rada su dijagnostika i lečenje mentalnih poremećaja, poremećaja ponašanja i poremećaja ponašanja uzrokovanih upotrebom psihoaktivnih supstanci, primenjena kroz: individualnu, grupnu, partnersku I porodičnu terapiju, podrška porodici u svim pobrojanim stanjima.

Saznajte više o psihoterapiji →

Cenovnik usluga

Cena prve individualne seanse sa daljim dogovorom o ceni, popustima redovnim i posebnim u trajanju od 50 minuta je 7.500 dinara,  za studente 7.000 dinara.

Cena partnerske terapije je 8.000 dinara, a savetovanje u stručnim oblastima 7.000 dinara.

Cena walk and talk terapije je 8.000 dinara.

Cena prve seanse sa popustom* je 4000 dinara.
Za klijnete iz inostranstva cena je 70 eu.

*Popust mogu ostvariti sledeći: Pacijenti i klijenti koje sam lečila za vreme rada u “Dr Vorobjvov” bolnici i “Lorijen” bolnici kao i svi moji ranije lečeni klijenti i pacijenti u drugim ustanovama ili ranije.

 

Potreban vam je razgovor?

 

Kontaktirajte me →

Prijavite se za novosti